Domů | Ceník | Kontaktujte nás

Jak na štěnice: hubení

Spolehlivé vyhubení štěnic vlastními silami nebývá úspěšné kvůli vysoké odolnosti štěnic proti účinným látkám, které se mohou z bezpečnostních důvodů používat ve volně prodejných přípravcích. Takové pří­pravky často jen zahánějí štěnice do úkrytů, kde dokáží přežít schované i mnoho měsíců zcela bez potravy.

Ano, pokud je aplikován téměř jakýkoliv dezinsekční sprej z obchodu přímo na štěnici, pravděpodobně pojde. Ale dlouhodobě takový přípravek štěnice v bytě nevyhubí. Pouze budou rozehnány hlouběji do svých úkrytů, kde přečkají, až účinnost takového přípravku pomine. Takto zahnané štěnice je pak velmi náročné vyhubit i profesionálními dezinsekčními prostředky.

Likvidace štěnic

Štěnice patří k nejobtížněji vyhubitelnému druhu hmyzu vůbec. Proto je třeba postupovat při deratizaci (správně dezinsekci) štěnic nanejvýš obezřetně. Pro efektivní vyhubení štěnic je nezbytné dodržet pokyny pracovníků DDD firmy.

Profesionální firma dokáže štěnice vyhubit i na první zásah. Záleží ovšem na stupni zamoření prostoru a na vzájemné spolupráci.

Jak probí­há hubení štěnic

Pro úplné vyhubení štěnic je nezbytné provést určitou přípravu před zákrokem a dodržovat daná pravidla po provedení zákroku. Naprostým základem efektivní dezinsekce štěnic je aktivní spolupráce zákazníka s DDD firmou. Každý zásah je individuální a nelze stanovit do detailu průběh akce předem.

Základem úspěchu je trpělivost. Štěnice nezmizí přes noc a už vůbec ne samy od sebe.

Pokud je prostor, kde bude zákrok aplikován, členitý, pokud jsou zde duté prostory, obklady stěn, sádrokartonové příčky aj., není vyloučeno, že bude nutné opakování zákroku, neboť i zde může být hmyz ukrytý. Proto je třeba před zákrokem zpřístupnit co nejvíce dutých prostor.

Úspěšnost zákroku se nemusí zvýšit ani v případě, že je celá postel s výskytem štěnic zlikvidována. V každém případě je vhodné provést její důkladné ošetření dezinsekčním postřikem. A to jak v případě, že je v bytě ponechána postel stávající, tak i v případě, že je vyměněna za novou. Nová postel, která je přinesena do prostor, odkud ještě nebyly štěnice stoprocentně vyhubeny, musí být též ošetřena dezinsekčními přípravky.

Represivní dezinsekční zákrok je nutné provést také ve skříních, zásuvkách, za obrazy, zrcadly, v rozích podlah, atp. -  kdekoli, kde hrozí výskyt ukrytých štěnic a nakladených vajíček.

Vzhledem k tomu, že nikdy není možno ošetřit 100% plochy, kde se může tento hmyz vyskytovat nebo kudy může migrovat, je třeba zajistit, aby v napadených prostorách -  zejm. ložnici -  přes noc pobýval člověk coby návnada, která přiměje škůdce vylézt z úkrytu. Tím zbylé štěnice přejdou po plochách, kde byl aplikován dezinsekční přípravek, který se hmyzu dostane do těla a způsobí jeho úhyn.

I po aplikaci profesionálních přípravků štěnice zasažené dezinsekčním prostředkem nehynou ihned, ale se zpožděním. Proto může ještě během této doby štěnice člověka poštípat.


0029.jpg 0030.jpg 0027.jpg 0042.jpg 0044.jpg 0045.jpg 0060.jpg 0047.jpg

Orientační ceny dezinsekce a deratizace jsou uvedeny v ceníku.