Domů | Ceník | Kontaktujte nás

Hubení potkanů - orientační ceny od: 1.650.- Kč bez DPH za bytový dům. Dále viz ceník.


NAŠE PORADNA - téma "POTKANI"


0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg

0038.jpg Je deratizace proti škodlivým hlodavcům povinná?
Velmi zkráceně lze říci, že dle současně platné legislativy je každý majitel a správce objektu povinen zajišťovat odbornou činnost cílenou na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění aj. Podnikatelé v oblasti stravování a potravinářství obecně mají navíc za povinnost nechat si vypracovat tzv. HACCP, což je jakýsi metodický manuál, ze kterého vyplývají jednoznačné povinnosti v oblasti deratizace pro danou provozovnu.

0038.jpg Přemnožení potkanů v našich městech je prý dáno mimo jiné tím, že si potkany krmíme. Co si pod tí­m máme představit?

Ano. Stačí­ se projít okolo popelnic. A to nemusíme být ani na sídlišti. Potkani se snaží dostat k jakýmkoliv zbytkům jídla a toho se v popelnicích a v jejich okolí nachází dostatečné množství k jejich životu a hlavně reprodukci. Nechceme v žádném případě nějak moralizovat, ale naším zodpovědným pří­stupem by určitě došlo k výraznému snížení škodlivých hlodavců ve městech. Důsledky naší laxnosti vidíme denně z pohledu své práce.

0038.jpg Co tedy myslí­te, že pro to můžeme udělat?

Je to několik věcí. Vy jako občan: stačilo by především zajistit pravidelný a pečlivý úklid okolo popelnic a hospodařit s potravinami tak, abychom je nemuseli vyhazovat do popelnice. U rodinných domů toto můžete ovlivnit přímo Vy, u činžáků a paneláků prostřednictvím své správní firmy nebo majitele domu.

0038.jpg To zní logicky, ale přesvěčte lidi... A jak tedy mohu řešit důsledky - tedy výskyt hlodavců já jako jedinec - občan?

Pokud se tedy budeme bavit o napravování důsledků výše uvedeného, tak především pravidelnými deratizacemi. A to ať preventivními, které mohou hubit ojedinělé jedince, tak represivními, kdy se již cí­leně snažíme zlikvidovat přemnoženou populaci škodlivých hlodavců v našem okolí. A je třeba řešit tuto situaci doma nebo máme-li k tomu kompetence, tak i na našem pracovišti. Ne, nebývá nutné preventivně deratizovat kanceláře, ale třeba podzemní garáže pod nimi rozhodně ano a s tím spojené migrační cesty hlodavců.

0038.jpg Když jsem řešila tuto situaci s předsedou našeho družstva, tak sice objednal deratizaci, ale pak se několik let nic neřešilo. A když jsem opět já urgovala předsedu, aby zajistil hubení hlodavců, vznikl mezi námi až konflikt, protože mi odpověděl, že má jako předseda v domě tolik povinností, že si nepamatuje, kdy se má co opakovat, natož deratizace.

Za ta léta spolupráce s předsedy družstev a společenství vlastníků sledujeme, jak jim stále přibývají další a další povinnosti vyplývající z různých zákonů, vyhlášek a jiných předpisů. Naštěstí některé firmy v různých oborech pochopily, že je dobré, aby časovou evidenci těchto povinností vedly ve svých počítačových systémech sami a napomáhali tak vedení družstev a SVJ, či majitelům a správcům domů k dodržování zákonných předpisů. Výborně tato spolupráce funguje například s výtaháři a s revizními techniky elektro. Pro splnění všech povinností v oblasti deratizace byly zřízeny stránky www.hyg-praha.cz, kde se mohou bezplatně zaregistrovat do DDD systému. Tím odpadá nutnost pamatovat si termíny pravidelných preventivních deratizačních zákroků. Po zaregistrování s nimi bude sjednána četnost a ceny preventivních zákroků a pracovníci DDD vždy nezávazně zavolají a navrhnou termín a způsob provedení nejbližšího preventivního zákroku. Myslím, že to není špatné, protože to je opravdu nezávazné. Není třeba se vázat jakoukoliv smlouvou. Prevence je vždy levnější, než následná intenzivní represe.

0038.jpg Jak prokáže například správce domu, že deratizace zajišťuje a že jsou provedeny správně?
Dokladem o tom, že správce nebo majitel objektu zajišťuje preventivní deratizační zákroky je například pracovní výkaz deratizační firmy, jejíž pracovníci jsou povinni provádět pravidelné přezkoušení jejich způsobilosti provádět DDD práce.

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg

Pří­tomnost potkanů a myší v domě nemusí být ihned zjevná. Jedná se o plachého živočicha, na kterého přímo příliš nenarazíme ani při provádění deratizačního zákroku. Nacházíme ale jeho stopy: trus, zapách moči a hlavně ohlodané kabely, rozkousané obaly od potravin, vytahané odpadky z koše či popelnice. Stává se, že se hlodavci ozývají z dutých prostor různými zvuky.

V takovém případě je potřeba zakročit represivní deratizací.

 

myš domácí

potkan obecný

krysa obecná

plch velký *

velikost

7 až 11 cm

15 až 30 cm

15 až  24 cm

18 cm

váha

12 až 30 g

150 až 500 g

130 až 250 g

 

délka života

1,5 - 3 roky

2 roky

2 až 2,5 roku

 

pohlavní­ zralost

4 týdny

3 týdny

3 měsíce

 

délka březosti

3 týdny

3 týdny

3 týdny

4 týdny

počet mláďat

15

4 - 7

6 - 8

4 - 6

 

 

 

 

 

* chráněný druh

Představují škodliví hlodavci nějaké zdravotní riziko ?

Myši a potkani v domě jsou vážným rizikem. Jsou přenašeči nebezpečných nemocí s vážnými následky  - tuberkulózy, salmonelózy, žloutenky, gastro-enteritidy, leptospirózy a dalších.

Jsou nebezpeční i jinak?

Kromě zdravotního ohrožení přináší výskyt myší či potkanů a krys v domě hmotnou škodu, která se může vyšplhat i do vysokých částek. Například při poškození izolací kabelů v rozvaděčích a stoupačkách je většinou nutné vyměnit celé úseky rozvodů. Tuto škodu přitom mnoho pojišťoven nehradí. Proto je důležité provést deratizaci co nejdříve, aby nedošlo k majetkové újmě.

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg

Cena deratizace je uvedena v sekci cení­k.

Jaké přípravky jsou vhodné pro huben­í škodlivých hlodavců?

Před deratizací samotnou je třeba určit, o jaký druh hlodavců se jedná a kde jsou potencionální migrační cesty hlodavců. Následně odborně vyškolený deratizátor určí nejvhodnější způsob deratizace a vybere deratizační prostředek.

Jak se provádí vlastní deratizace?

Deratizace se provádí různými způsoby  -  nejčastěji pokládkou požerových nástrah. Ty se obvykle aplikují do speciálních nástrahových boxů -  staniček, čímž se snižuje riziko, že se k nástraze dostanou i tzv. necí­loví jedinci -  např. domácí zvířata a děti. Je třeba však pečlivě zvážit, kam staničky s nástrahou rozmístit! Za správné položení nástrah proti hlodavcům zodpovídá ten, kdo pokládku provedl. Z toho plyne, že je-li pokládka prováděna svépomocí, zodpovídá ten, kdo jí provedl, za bezpečné umí­stění nástrah a za případně vzniklé škody na majetku, zdraví osob a domácí­ch zvířat!

Proto je vhodné přenechat hubení potkanů, myší a krys profesionální deratizační firmě, která navrhne takové řešení, které bude funkční a především bezpečné pro člověka i pro domácí zvířata.

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg

Cenu deratizace naleznete v sekci cení­k.