Domů | Ceník | Kontaktujte nás

Hubení­ švábů, rusů - orientační ceny od: 650.- Kč bez DPH za byt. Dále viz ceník.


NAŠE PORADNA - téma "ŠVÁB OBECNÝ, RUS DOMÁCÍ"


0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0040.jpg Kde nejčastěji tento hmyz najdeme?


Tito škůdci vyhledávají potravinářské provozy, jídelny, soustředí se na místa, kde je dostupná potrava, tma a teplo. Takovými místy jsou např. kuchyně a stoupačky rozvodů v obytných domech.

0040.jpg Je pro nás šváb nebo rus nějak nebezpečný?

Jejich trus a části uhynulých jedinců jsou významným alergenem, který představuje pro člověka významné zdravotní riziko.

0040.jpg Jak se k nám do bytů rusi a švábi dostávají?

Do mí­st, kde je zjištěn výskyt, byl švábovitý hmyz buďto zavlečen nebo migroval z prostor, kde se již tento hmyz vyskytuje. Zavlečením je myšleno například to, že jsme si je přinesli domů s nákupem a to nejčastěji s pečivem nebo masnými výrobky.

0040.jpg Pokud tento hmyz doma najdeme, jak nejlépe postupovat?

Zkuste popřemýšlet, jestli jste si švába přinesli domů s nákupem nebo jestli se k Vám šváb nedostal druhou možností a tou je migrací ze sousedního bytu. Je totiž možné, že ačkoliv je ve Vašem bytě  naklizeno, můžete mít sousedy, kteří se úklidem příliš nezabývají. Pokud se totiž ve Vašem domě takový byt nachází, je docela pravděpodobné, že výskyt tohoto hmyzu pochází právě z tohoto bytu a odtud se šíří do ostatních prostor domu.

0040.jpg Prý mohou být riziková i některé nebytové prostory.

Ano. Často mohou být různé restaurace, sklady a výrobny původcem výskytu hmyzu v bytových domech. Avšak všechny provozovny tohoto typu mají za povinnost mít zpracovaný tzv. HACCP, ve kterém jsou pro konkrétní provozovnu zpracována pravidla pro sledování hmyzu, hlodavců a jiných původců hygienických nákaz. Dle těchto pravidel mají prokazatelně hubit nebo alespoň kontrolovat, zda se tento hmyz v provozovně nenachází a nehrozí tak jeho migrace po objektu. Z uvedených pravidel vyplývá povinnost provádět pravidelné preventivní deratizační či dezinsekční zákroky. Prevence je vždy levnější­, než následná represe v celém domě. Aby nebyli nuceni majitelé provozoven pečlivě sledovat a pamatovat si termíny pravidelných deratizačních zákroků, mohou se bezplatně zaregistrovat do DDD systému na www.hyg-praha.cz . Bude s nimi sjednána četnost a ceny preventivních zákroků a pracovníci DDD vždy nezávazně zavolají a navrhnou termín a způsob provedení nejbližšího preventivního zákroku. Myslím, že to není špatné, protože to je opravdu nezávazné a není třeba se ani vázat nějakými smlouvami.

0040.jpg A co různé neoficiální sklady a "vývařovny", které si často dělají cizinci (a nejen oni) z bytů pronají­maných majiteli?

To je kapitola sama pro sebe. Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální provozovny, úřady ani netuší, že se tam něco takového nachází a tedy nemohou ani provádět kontroly zdravotních rizik. Nejčastěji se totiž oficiálně jedná o běžné byty. Proto třeba vzniklou situaci nejdří­ve obyvatelé řešili s předsedy SVJ, družstva, majitelem domu a pokud to nepomůže, požádali o pomoc (nejlépe písemně) pří­slušné orgány státního zdravotního dozoru.

0040.jpg Dobře. Ale stejně: je v prodeji něco, čím bych je zlikvidovala sama?

Pro okamžitý lokání zásah - když si přineseme švába s potravinami domů, tak ano. Ale je třeba reagovat, použít přípravek okamžitě a zahubit doneseného jedince ihned, aby se nerozšířil po objektu. Taková situace ale příliš nenastane. Nejčastěji přicházíme na tento hmyz ve chvíli, kdy je již rozšířen po objektu a na to již běžné přípravky nestačí. Je třeba provést likvidaci hmyzu ve všech bytech současně v jednom termínu. Máte doma hmyz, který je známý svojí migrací a navíc je velice rychlý. Vesele se prohání stoupačkami napříč celým domem a hledá potravu a teplo.
Z toho plyne, že tento problém nám nepomohou vyřešit komerční přípravky, kterými vystříkáme jen náš byt. Je třeba přípravky profesionální, které je třeba aplikovat komplexně.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Švábovitý hmyz je světloplachý, proto je většinou jejich pří­tomnost zjištěna v noci. Ukrývají se ve škvírách a utíkají před světlem. Tuto světloplachost ztrácí ve chvíli, kdy jsou zasaženi dezinsekčními přípravky.

Jedním ze způsobů, jak ověřit zda je v domácnosti či provozovně přítomen švábovitý hmyz, jsou monitorovací­ lepové pásky. Při jejich správném rozmístění pracovník dezinsekční služby může určit ohniska výskytu a doporučí způsob hubení.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Hubení­ švábů je možno provádět postřikem nebo gelem. Hubení postřikem je třeba opakovat. Současně je třeba před zákrokem provést přípravu prostor, kde je dezinsekce prováděna. Modernější metodou likvidace švábovitého hmyzu je užití speciálního dezinsekčního gelu. Tento gel na rozdíl od postřiku nezatěžuje okolí a má delší dobu účinnosti. Obvykle stačí jednorázová aplikace.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Pro více informací o švábech a jejich dezinsekci navštivte naše informativní stránky!