Domů | Ceník | Kontaktujte nás

Hubení švábů, rusů - orientační ceny od: 650.- Kč bez DPH za byt. Dále viz ceník.


NAŠE PORADNA - téma „ŠVÁB obecný, RUS domácí“


0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0040.jpg Kde nejčastěji tento hmyz najdeme ?


Tito škůdci vyhledávají potravinářské provozy, jídelny, soustředí se na místa, kde je dostupná potrava, tma a teplo. Takovými místy jsou např. kuchyně a stoupačky rozvodů v obytných domech.

0040.jpg Je pro nás šváb nebo rus nějak nebezpěčný ?

Jejich trus a části uhynulých jedinců jsou významným alergenem, který představuje pro člověka významné zdravotní riziko.

0040.jpg Jak se k nám do bytů rusi a švábi dostávají?

Do míst, kde je zjištěn výskyt, byl švábovitý hmyz buďto zavlečen nebo migroval z prostor, kde se již tento hmyz vyskytuje. Zavlečením je myšleno například to, že jsme si je přinesli domů s nákupem a to nejčastěji s pečivem nebo masnými výrobky.

0040.jpg Pokud tento hmyz doma najdeme, jak nejlépe postupovat ?

Zkuste popřemýšlet, jestli jste si švába přinesli domů s nákupem nebo jestli se k Vám šváb nedostal druhou možností a tou je migrací ze sousední ho bytu. Je totiž možné, že ačkoliv je ve Vašem bytě vzorně naklizeno, můžete mít sousedy, kteří se úklidem příliš nezabývají. Pokud se totiž ve Vašem domě takový byt nachází, je docela pravděpodobné, že výskyt tohoto hmyzu pochází právě z tohoto bytu a odtud se šíří do ostatních prostor domu.

0040.jpg Prý mohou být rizikové i některé nebytové prostory.

Ano. Často mohou být různé restaurace, sklady a výrobny původcem výskytu hmyzu v bytových domech. Avšak všechny provozovny tohoto typu mají za povinnost mít zpracovaný tzv. HACCP, ve kterém jsou pro konkrétní provozovnu zpracována pravidla pro sledování hmyzu, hlodavců a jiných původců hygienických nákaz. Dle těchto pravidel mají prokazatelně hubit nebo alespoň kontrolovat, zda se tento hmyz v provozovně nenachází a nehrozí tak jeho migrace po objektu. Z uvedených pravidel vyplývá povinnost provádět pravidelné preventivní deratizační či dezinsekční zákroky. Prevence je vždy levnější, než následná represe v celém domě. Aby nebyli nuceni majitelé prvozoven pečlivě sledovat a pamatovat si termíny pravidelných deratizačních zákroů, mohou se bezplatně zaregistrovat do DDD systému na www.hyg-praha.cz . Bude s nimi sjednána četnost a ceny preventivních zákroků a pracovníci DDD vždy nezávazně zavolají a navrhnou termín a způsob provedení nejbližšího preventivního zákroku. Myslím, že to není špatné, protože to je opravdu nezávazné a není třeba se ani vázat nějakými smlouvami.

0040.jpg A co různé neoficiální sklady a „vývařovny“, které si často dělají cizinci (a nejen oni) z bytů pronajímaných majiteli?

To je kapitola sama pro sebe. Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální provozovny, úřady ani netuší, že se tam něco takového nachází a tedy nemohou ani provádět kontroly zdravotních rizik. Nejčastěji se totiž oficiálně jedná o běžné byty. Proto je třeba, aby vzniklou situaci nejdříve obyvatelé řešili s předsedy SVJ, družstva, majitelem domu,… a pokud to nepomůže, požádali o pomoc (nejlépe písemně) příslušné orgány státního zdravotního dozoru.

0040.jpg Dobře. Ale stejně: je v prodeji něco, čím bych je zlikvidovala sama?

Pro okamžitý lokání zásah - když si přineseme švába s potravinami domů, tak ano. Ale je třeba reagovat použít přípravek okamžitě a zahubit doneseného jedince ihned, aby se nerozšířil po objektu. Taková situace ale příliš nenastane. Nejčastěji přicházíme na tento hmyz ve chvíli, kdy je již rozšířen po objektu a na to již běžné přípravky nestačí. Je třeba provést likvidaci hmyzu ve všech bytech současně v jednom termínu. Máte doma hmyz, který je známý svojí migrací a navíc je velice rychlý. Vesele se prohání stoupačkami napříč celým domem a hledá potravu a teplo.
Z toho plyne, že tento problém nám nepomohou vyřešit komerční přípravky, kterými vystříkáme jen náš byt. Je třeba přípravky profesionální, které je třeba aplikovat komplexně.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Švábovitý hmyz je světloplachý, proto je většinou jejich přítomnost zjištěna v noci. Ukrývají se ve škvírách a utíkají před světlem. Tuto světloplachost ztrácí ve chvíli, kdy jsou zasaženi dezinsekčními přípravky.

Jedním ze způsobů, jak ověřit zda je v domácnosti či provozovně přítomen švábovitý hmyz, jsou monitorovací lepové pásky. Při jejich správném rozmístění pracovník dezinsekční služby může určit ohniska výskytu a doporučí způsob hubení.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Hubení švábů je možno provádět postřikem nebo gelem. Hubení postřikem je třeba opakovat, současně je třeba před zákrokem provést přípravu prostor, kde je dezinsekce prováděna. Modernější metodou likvidace švábovitého hmyzu je užití speciálního dezinsekčního gelu. Tento gel na rozdíl od postřiku nezatěžuje okolí a má delší dobu účinnosti. Obvykle stačí jednorázová aplikace.

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

Pro více informací o švábech a jejich dezinsekci navštivte naše informativní stránky!