Domů | Ceník | Kontaktujte nás

Pavouci v našich domácnostech s sebou většinou nepřinášejí významné zdravotní riziko a často postačí na odstranění znaků jejich výskytu pravidelný úklid. Většinou však nestačí na vyhubení pavouků v bytě, domě a je třeba provést dezinsekční zákrok.

Pavučiny jsou neklamnou známkou přítomnosti pavouků. Jejich šíření bývá neinvazivní­ -  postupné. Někteří pavouci i v našich zeměpisných šířkách mohou způsobit štípance. Bývá ale problém odhalit, zda jde o ští­pance způsobené pavouky nebo jiným hmyzem.

Hubení­ pavouků se vetšinou provádí kombinací postřiků a pokud se jedná o uzavřený prostor, i s pomocí dezinsekčních dýmovnic. Často pavouci migrují­ do objektů z vnější­ho prostředí. A pokud se dům/byt nachází například v blízkosti stromů a parků, bývá problém s výskytem tohoto hmyzu dlouhodobý. Proto je možné provést bariérový postřik špalet oken a nejbližšího okolí fasády, čí­mž se vytvoří jakási bariéra, která výrazně snižuje výskyt pavouků v bytech.

Takto je možno ošetřit celou fasádu, která se napřed omyje tlakovou vodou a následně se provede aplikace dezinsekčního postřiku. Takové práce provádějí odborníci školení pro práci ve výškách a specializovaní­ na dezinsekce proti hmyzu s pomocí­ horolezecké techniky.

více o výškových pracích